Vánoční sokolnické lovy na Konopišti

Každoročně se na konopišťském panství sejde několik desítek lovců s dravci na pěsti, aby ve zdejší bažantnici prožili předvánoční
sokolnický lov. Setkání je zahájeno sokolnickou mší k poctě sv. Bavona, která se koná v kostele sv. Jakuba a Filipa na Chvojně.
Poté se již sokolníci vnoří do impozantní přírody v okolí státního zámku a naplno si užívají atmosféru lovu.

 

 

Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
     
Rok 2017
Obraz svatého Bavona