falconia sokolnctví

Falconia je společnost pro udržování sokolnických tradic, založena v roce 2011. Našim posláním je důstojně reprezentovat Klub sokolníků, být jeho historickou tváří a podílet se na propagaci sokolnictví v naší zemi a ve světe.

Jsme spolek lidí, kteří obdivují sokolnictví ve své původní podobě, tedy jako vznešené umění lovu, převážně na koni. Naši členové jsou ve většině případů dlouholetými sokolníky, pro něž je chov dravců a jejich prezentace denním chlebem. Spolupracujeme s mnoha městy, hrady i zámky na jejich historických projektech, a našich odborných služeb využívají nejen šlechtické rody, ale i instituce Evropské unie, banky a naše i zahraniční významné podniky. Můžete nás potkat na mnoha významných městských a hradních slavnostech, na přednáškách a workshopech, ale také v reklamách a filmech.

Zakládající členové

 • Jaroslav Pelíšek

  Narozen v roce 1973, vystudoval obor geolog-fotograf. Sokolnictvím se zabývá od roku 2004, a jeho…

 • Milan Straka

  Narozen v roce 1960. Profesionální sokolníkem je od roku 1981 a od roku 1978 je…

 • Jan Marek

  Narozen v roce 1959, vystudoval zemědělskou střední školu – obor zootechnik. Od roku 1982 pracuje…

 • Karolína Fränkelová

  Narozena v roce 1979. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu – obor zootechnik. Historickým ukázkám jízdního sokolnictví,…

Zajímavosti

„Sokolnictví by mělo být povýšeno na umění, protože je to jediný oduševnělý způsob lovu, který svou povahou patří ke skutečnému umění. Lidé mohou čtyřnohého tvora ovládat násilím a jinými prostředky, zato ptáka, který krouží vysoko ve vzduchu, může zajmout a vycvičit jen lidský duch. Je to vítězství lidského ducha nad nejsvobodnějším ze zvířat, nad dravcem, který se po vypuštění na pěst vrátí i když to odporuje jeho přirozenosti, ne proto, že by pohrdal svobodou, která mu byla zdánlivě darována, ale proto, že se vrátit musí, přinucen géniem člověka, který ho drží neviditelným poutem“
císař Fridrich II.