cz

Konopišťské lovy

Paper background
MENU
cz

Každoročně se na konopišťském panství sejde několik desítek lovců s dravci na pěsti, aby ve zdejší bažantnici prožili předvánoční sokolnický lov. Setkání je zahájeno sokolnickou mší k poctě sv. Bavona, která se koná v kostele sv. Jakuba a Filipa na Chvojně. Poté se již sokolníci vnoří do impozantní přírody v okolí státního zámku a naplno si užívají atmosféru lovu.