cz

O nás

 data-srcset Paper background
MENU
cz
Falconia je společnost pro udržování sokolnických tradic, založena v roce 2011. Našim posláním je důstojně reprezentovat Klub sokolníků, být jeho historickou tváří a podílet se na propagaci sokolnictví v naší zemi a ve světe.

Jsme spolek lidí, kteří obdivují sokolnictví ve své původní podobě, tedy jako vznešené umění lovu, převážně na koni. Naši členové jsou ve většině případů dlouholetými sokolníky, pro něž je chov dravců a jejich prezentace denním chlebem. Spolupracujeme s mnoha městy, hrady i zámky na jejich historických projektech, a našich odborných služeb využívají nejen šlechtické rody, ale i instituce Evropské unie, banky a naše i zahraniční významné podniky. Můžete nás potkat na mnoha významných městských a hradních slavnostech, na přednáškách a workshopech, ale také v reklamách a filmech.

Pozadí

Zajímavosti

Sokolnictví by mělo být povýšeno na umění, protože je to jediný oduševnělý způsob lovu, který svou povahou patří ke skutečnému umění. Lidé mohou čtyřnohého tvora ovládat násilím a jinými prostředky, zato ptáka, který krouží vysoko ve vzduchu, může zajmout a vycvičit jen lidský duch. Je to vítězství lidského ducha nad nejsvobodnějším ze zvířat, nad dravcem, který se po vypuštění na pěst vrátí i když to odporuje jeho přirozenosti, ne proto, že by pohrdal svobodou, která mu byla zdánlivě darována, ale proto, že se vrátit musí, přinucen géniem člověka, který ho drží neviditelným poutem

- císař Fridrich II. -