cz

Kniha o sokolnictví

Paper background
MENU
cz

V roce 1969 se hraběti Zdeňku Sternbergovi podařilo z exilu vydat jedinečnou knihu Sokolnictví. Do té doby u nás žádná kniha s podobným tématem neexistovala a troufáme si tvrdit, že doposud ani žádná lepší nevznikla. A proto je pochopitelné, že se hraběti Sternbergovi podařilo vytvořit knihu, jenž patří do knihovny každého (nejen) českého sokolníka a milovníka přírody.
Je nám velikou ctí, že tuto “bibli českého sokolnictví” můžeme znovu vydat právě my. Rozšíření knihy obsahuje přepsaný rozhovor se Zdeňkem Sternbergem, několik článků s fotografiemi z různých sokolnických oblastí od aktivních sokolníků a tzv. “Síň slávy” v níž jsou uvedeni všichni sokolníci, kteří se za posledních 50 let existence českého klubu sokolníků zasloužili o zachování této krásné tradice lovu.

Křest knihy proběhne při příležitosti oslav zapsání českého sokolnictví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, které se budou konat 16. května 2020 v Královské zahradě Pražského hradu. Zde bude první možnost zakoupit tuto knihu v našem stánku, dokonce za zvýhodněnou cenu.