Milan Straka

Paper background
MENU

Narozen v roce 1960. Profesionální sokolníkem je od roku 1981 a od roku 1978 je člene Klubu sokolníků při ČMMJ. Působil 16 let v Zoo Liberec – jako vedoucí chovu dravců a poprvé v republice odchoval 8 druhů dravců – Orly mořské, bělohlavé, skalní, stepní, supa hnědého, káně bělochvosté, lesní a císařské. Cvičil a létal s nejvíce druhy i jedinci orlů v Čechách, je poradcem mnoha institucí zabývajících se chovem, výcvikem a vůbec problematikou orlů. Cvičí dravce pro film i profesionální sokolníky, je sokolnickým a historickým poradcem pro sokolnictví a lov pro mnoho filmových našich i zahraničních produkcí. Pracuje s dravci na desítkách našich a zahraničních filmových projektech. Dravci jsou rovněž používáni mnoha světovými fotografy a režiséry. Byl jediným soudním znalcem pro dravce a sovy v České republice. Naši republiku reprezentuje na všech světových sokolnických festivalech – přednášel v Arabských emirátech, Polsku a Německu o sokolnictví a dravcích u nás. Pravidelně přispívá do odborných časopisů u nás i ve světě. Je lektorem enviromentální výchovy registrovaným v Centru vzdělanosti Libereckého kraje. Ukázkovou činností se zabývá od roku 1985 a profesionálně se jí věnuje od roku 1998.

Osobní profil Milana Straky najdete také na  Facebook.