cz

Falconia club

 loading Paper background
MENU
cz

Falconia je jediným sdružením sokolníků v České republice, která se dlouhodobě věnuje historickému sokolnictví. Většina z nás jsme členy Klubu sokolníků při ČMMJ a působíme jako profesionální sokolníci.

Aktivně se účastníme akcí klubu sokolníků, sokolnictví prezentujeme na historických akcích měst, hradů a zámků po naší republice i v Evropě. Prioritou Falconie je především zájem o sokolnickou historii, nejen v České republice, ale také i v Evropě a ve světě. Účelem našeho sdružení je přiblížit tuto historii lidem i sokolníkům, aby pochopili kořeny tohoto vznešeného umění. Sokolnický lov, který je nedílnou součástí naší činnosti, provádíme klasickým způsobem s ostatními sokolníky v rámci klubu i našeho sdružení. Pořádáme lovy v zámeckých revírech, při kterých lovíme i z koní a v historických kostýmech.

Snažíme se tímto oživit a uctít sokolnickou tradici, která má v našich zemích dávnou a bohatou historii. Chceme tak naší sokolnickou profesí pomoci v širší prezentaci historie na úrovni mezinárodní spolupráce.

IAF (International association for falconry)

V roce 2018 se Falconia klub stal členem mezinárodní sokolnické asociace (IAF). Jeho přijetí bylo schváleno na Mezinárodním sokolnickém setkání v Bamberku poté, co jsme prezentovali náš program a naše cíle v oblasti prezentace pro veřejnost a historického sokolnictví. Činnost našeho klubu byla zástupci jednotlivých zemí přijata velmi kladně a my si toho nesmírně vážíme.

Pozadí